Gunnhilde Høyer

Environmental Residue, Garden in Kolbjørnsvik 2017, Foto av Jonas Major

Environmental Residue, Garden in Kolbjørnsvik 2017,

Foto av Jonas Major

Environmental Residue (2013- )

Akvarellene er friluftsmalerier som lages i en vannbeholder montert på et staffeli, som ved hjelp av justerbare føtter kan stå vannrett i landskapet. Vannbeholderen fylles med akvarellfarger oppløst i vann. Så nedsenkes et akvarellark i landskapsformat fullstendig i væsken. Etterhvert som væsken fordamper og vannivået senkes, avleires det linjer på arket. De horisontale linjene er større eller mindre, lysere og mørkere felt som forteller om været som var under den aktuelle fordampningsperioden. Lyse felt viser varme dager, hvor fordampningen har gått raskt, og mørke felt viser det motsatte, at værforholdene har gjort at fordampningen har gått sakte. På samme måte som årringer viser de ulike vekstforholdene et tre har blitt utsatt for gjennom dets levetid, viser akvarellene sine umiddelbare fordampingsforhold gjennom væskens avleiringer fra topp til bunn av arket. Akvarellene gir oss dermed en visuell rapport av været og er i overført betydning landskapsakvareller, men i motsetningen til den tradisjonelle landskapsakvarellen som er en subjektiv videreformidling av kunstnerens opplevelse, er disse akvarellene indeksikale opptak av værforholdene i et spesifikt landskap over tid.

Environmental Residue (2013- )

The watercolors are open air paintings created in a water container mounted on an easel, which by means of adjustable feet can be positioned horizontally in a lanscape. The water container is filled with watercolor dissolved in water. Then watercolor paper is immersed in the liquid. As the liquid evaporates and the water level is lowered, residual lines are deposited on the paper. The horizontal lines are large and small, light and dark fields that tell the weather that was during the evaporation period. Bright fields show hot days, when evaporation has been rapid, and dark field shows the opposite, that the environmental conditions slowed the evaporation. Just as the rings in a tree show the environmental growth conditions a tree has been exposed to throughout its life, the watercolors do the same through the residual lines produced by the evaporation process from top to bottom of the page. The watercolors give us a visual report of the environment and are in that sense landscape paintings, but in contrast to the traditional landscape paintings that aim at conveying the artist's experience, these watercolors are indexical recordings of weather conditions in a specific landscape over time.

Official homepage of Gunnhilde Høyer

Built with Berta.me