Gunnhilde Høyer

Present Traces (2010)

Present Traces er en serie avtrykk på papir, som visuelt re-manifesterer indeksikale spor i brukt gavepapir. Sporene er laget av personer som fysisk har vært involvert i transaksjonene rundt det julegaveritualet jeg deltok i julaften 2009. De personene som tydeligst har satt sine distinktive spor i gavepapiret er: inn-pakkeren, ut-pakkeren og opp-rydderen. Et avtrykk er den beste måten å fremkalle små variasjoner i en overflate på, som er grunnen til at man i kriminalteknikken bruker avtrykk for å kunne distingvere fingertupper fra hverandre. Jeg har forsøkt å få avtrykket sporene i gavepapiret så tydelig som mulig, ved å møysommelig og jevnt sverte det inn med grafikksverte og trykke det på papir ved hjelp av presisjonen til en fininnstilt grafikkpresse. Ved å tydligjøre disse sporene kan avtrykket avsløre noe både om objektene som laget det og menneskene som håndterte objektene.

Present Traces (2010 English)

The series of prints unfold traces of how Christmas gift wrapping paper has been folded to conceal a content, the enthusiasm, care and recklessness with which they have been peeled of, and the way they have been stuffed into garbage bags or folded and saved for future use.

The prints call for a viewing that is not purely aesthetic, they suggest a forensic -, or archaeological approach to viewing. Through viewing the prints one may uncover stories about the objects that produced them. This indexical link, is key to my fascination with printmaking. The graphical press is a fine tuned instrument capable of capturing tiny irregularities in a surface. This allows for the presentation of traces of the handling of gift wrapping paper. I attempt to make the traces as present as possible.

Official homepage of Gunnhilde Høyer

Built with Berta.me