Gunnhilde Høyer

Show Residue, Kunstnernes Hus, Høstutstillingen 2014, foto av Gunnhilde Høyer

Show Residue, Kunstnernes Hus, Høstutstillingen 2014,

foto av Gunnhilde Høyer

Show Residue er et stedsspesifikt verk, som består av en installasjon som produserer en akvarell i løpet av en utstillingsperiode. Denne akvarellen vil påbegynnes ved utstillingens start og den er ferdig på siste åpningsdag. Forholdene i det utstillingsrommet installasjonen er plassert i vil være med å diktere hvordan bildet blir seende ut. Verket lever, forandrer og utvikler seg gjennom utstillingsperioden.

På et staffeli er det montert en glassbeholder som er fylt med vann og akvarell. Så er det nedsenket et akvarellark i denne væsken.

Akvarellen vil gjennom utstillingsperioden synligjøre indre og ytre forhold i installasjonen. Indre forhold er maleri -tekniske og kjemiske prosesser.Ytre forhold er det som har foregår i rommet innstallasjonen står i, for eksempel temperaturen i rommet. Etterhvert som væsken fordamper og vannnivået i akvarellkaret senkes, vil det utifra temperaturforskjeller i rommet avleire seg lysere og mørkere felt på arket, som kan fortelle om eventuelle kalde og varme perioder i lokalet. Når det er varmt, går fordampningen raskt og det dannes lysere felt på papiret. Det motsatte skjer under kalde perioder, da går fordampningen senere og det blir mørkere felt på arket. Lave temperaturer gir mørke tynne linjer og høye temperaturer gir større lysere felt.

På samme måte som årringer viser de ulike vekstforholdene et tre har blitt utsatt for gjennom dets levetid, viser akvarellen sine umiddelbare fordampningsforhold gjennom veskens avleiringer fra topp til bunn av arket.

Den ferdige akvarellen blir en visuell rapport over sin egen tilblivelsesprosess og fordampningsforholdene i det lokalet installajonen har vært i under den aktuelle utstillingsperioden. 

Official homepage of Gunnhilde Høyer

Built with Berta.me