Gunnhilde Høyer

Tracing Sea 2015, photo: Gunnhilde Høyer

Tracing Sea 2015, photo: Gunnhilde Høyer

Prosjektet Tracing Sea (2014-) foregår på havet, hvor et akvarellark er montert mot veggene på innsiden av en tønne som er fylt med akvarell oppløst i vann. Tønnen flyter fritt og vertikalt i vannet og beveger seg i takt med bølgene. Når bølgene slår inn mot tønnen overføres bevegelsen til innsiden, der hvor akvarellvesken flyter og det dannes en bølge i akvarell som avtegnes når den slår opp mot arket. På grunn av akvarellens gjennomskinnelige egenskaper kan flere lag med avtegninger av bølger vises på papiret.  

The Tracing Sea project (2014-) are paintings produced at sea; a watercolor paper is applied to the inside of the wall of a barrel containing a water and pigment solution. The barrel floats freely at sea and moves in response to the waves. When the barrel is struck by a wave the force is transferred to the liquid inside, where a pigment infused wave strikes the paper and draws an indexical representation on the sheet of paper. Due to the transparency of the tinted liquid every wave is traced on the paper, contributing to final appearance of the painting both in terms of color intensity and silhouette of the individual waves. 

Official homepage of Gunnhilde Høyer

Built with Berta.me