Gunnhilde Høyer

Paper Plane Unfolds, 2012

Paper Plane Unfolds, 2012

Unfolds (2012)

Unfolds er en serie bilder som viser direkte avtrykk av et utbrettet papirfly, en spå og en papirhatt. Disse avtrykkene gir både en visuelt informativ analyse av arket som det er i sin flate form, samtidig som de viser hvordan arket har vært oppbygd i sin tredimensjonale form, som papirobjekt. I et og samme bildet viser avtrykkene de geometriske strukturene som utgjør alle stegene i papirobjektets tilblivelsesprosess.

Unfolds (2012 English)

Unfolds is a series of impressions taken from folded paper objects. The series show impressions of a folded paper plane, a paper hat and a paper fortune teller. These impressions give a visually informative analysis of the folded paper sheet unfolded into its two dimensional form. Thus the impressions show how the paper object is constructed through a series of specific folds. As singular images, the impressions manage to convey the geometric structures of all the steps in the folding of the paper object.

Official homepage of Gunnhilde Høyer

Built with Berta.me